Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Armanda Zelča izstāde “Bēgšanas mēģinājums”

No 2009. gada 13. jūnija līdz 19. jūlijam Programmas nr. 2 ietvaros Kim? / VKN galerijā bija apskatāma mākslinieka Armanda Zelča izstāde „Bēgšanas mēģinājums“ ar darbiem, kas tapuši īpaši izstādei Kim?.

Kā norādā LMA asoc. prof., Dr. phil. Jānis Taurens: “Armanda Zelča darbos redzams apzināts konceptuālas stratēģijas izmantojums, kuras realizācijā tiek iesaistīts materiāls objekts. Objekta māksliniecisko nozīmi neraksturo formas pašvērtība, tam nepiemīt nekas no tā, ko varētu interpretēt formālisma estētikas ietvaros, kas savu gulbja dziesmu ar Klementa Grīnberga solo jau nodziedājusi pie abstraktā ekspresionisma audekliem un skulptūrām. Armanda objekti, lai arī to izveide var prasīt ievērojamu darbu, kurā var tikt iesaistīti profesionāli strādnieki un izmantoti rūpnieciski izgatavoti priekšmeti, nav sajaucami arī ar Donalda Džada „specifiskajiem objektiem”. Savukārt atšķirībā no klasiskā lingvistiskā konceptuālisma, viņa idejas neizsmeļ sevi lingvistiskajā formā vai darba nosaukumā, bet prasa tam kā līdzvērtīgu sastāvdaļu materiālu objektu. Turklāt līdzsvarojot objektu perfekto nostrādājumu, Armands cenšas atrast precīzus nosaukumus un kodolīgu idejas izklāstu.”