Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Bass De Būers “Dzeguze”

No 2010. gada 3. jūlija līdz 1. augustam Programmas nr. 13 ietvaros Kim? / VKN galerijā  būs apskatāma nīderlandiešu mākslinieka Basa De Būera (Bas De Boer, 1978) izstāde „Dzeguze“. Izstādē būs eksponēta instalācija „Dzeguze”, pie kuras mākslinieks ir strādājis savas trīs mēnešus ilgās rezidences laikā. Pirmajai Kim? / Heden rezidencei De Būeru izraudzījās laikmetīgās mākslas centrs Heden Hāgā, Nīderlandē, pamatojot savu izvēli ar mākslinieka līdzšinējo sniegumu, kā arī nenoliedzamo radošo potenciālu.

Kim? / Heden rezidence iedvesmoja Basu De Būeru  jauna mākslas darba radīšanai – trijos Rīgā pavadītajos mēnešos mākslinieks uzbūvēja instalāciju, kura vizuāli līdzinās milzīgam pulkstenim ar dzeguzi – mājas dzīves un kārtības simbolam – un ir gana liela, lai pieaudzis cilvēks tajā varētu sēdēt. Instalāciju „Dzeguze” var uzlūkot kā savdabīgu māju aizstājēju māksliniekam, kurš uzturas rezidencē svešā zemē tālu prom no dzimtenes. Taču tā kā kopš 1850. gada, kad pulksteņi ar dzeguzi piedzīvoja īpaši lielu popularitāti, tie ir kļuvuši par iecienītu suvenīru Švarcvaldes kalnu un tuvējo apgabalu apceļotājiem, tad instalāciju var skaidrot arī kā mākslinieka paša pagatavotu suvenīru no rezidences laika Latvijā.

Bez atsaucēm uz jau minētajiem pulksteņiem, darbs ir arī par līdzību starp dzeguzi, kas dēj savas olas citu putnu ligzdās, un rezidences mākslinieku, kurš rada darbus, uzturoties svešā zemē. Pirms dzeguze izdēj savu olu, tā no ligzdas izgrūž ligzdas saimnieku olas. Apzinoties kontrastu starp Nīderlandi, kas ir zeme ar bagātīgu kultūras dzīvi un māksliniekiem piedāvā teju neizsmeļamas iespējas, un Latviju, kurai nav bijis pietiekami daudz resursu, lai izveidotu līdzvērtīgu kultūras klimatu, De Būers jūtas kā dzeguze, kas, lai izdētu savu olu, no ligzdas ir izgrūdusi cita putna dējumu. Taču darbā De Būers komentē ne tikai rezidencē dzīvojoša mākslinieka parazītisko uzvedību, bet arī dažādu iesaistīto pušu gūto labumu no ar mākslu un kultūru saistītām apmaiņas programmām.

Kad izstāde Kim? galerijā būs noslēgusies, instalāciju „Dzeguze“ sagaida tāds pats liktenis kā visus iepriekšējos mākslinieka darbus – instalācija tiks izjaukta un tās komponenti tiks izmantoti jaunu darbu radīšanai. Taču pirms izjaukšanas „Dzeguze”, tāpat kā citi darbi, tiks dokumentēta video formātā un šī liecība tiks iekļauta De Būera „Kompilācijas video”, kuru kim? apmeklētājiem bija iespēja noskatīties 2010. gada Muzeju naktī.

Bass De Būers ir studējis Hāgas Karaliskajā Mākslas akadēmijā (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten). Izstādēs mākslinieks piedalās kopš 2002. gada un viņa gleznas, instalācijas un video ir bijuši izstādīti Nīderlandē, Serbijā, Spānijā un Vācijā.