Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Konference “Klasiskais mantojums un tā interpretācijas”

2011. gada 24. un 25. martā Kim? lekciju telpā, Maskavas ielā 12/1, norisinājās LMA Doktorantūras zinātniskā konference “Klasiskais mantojums un tā interpretācijas”.

 

Divu dienu garajā referātu maratonā ar saviem ziņojumiem piedalījās 24 Doktorantūras nodaļas studenti, kuri vēl atrodas ceļā uz savu promocijas darbu izstrādi un slīpēšanu. Kārtējā konference sniedz studentiem gan atsaucīgu klausītāju auditoriju, gan iespēju publiski prezentējot savas zinātniskās atziņas, domu apmaiņas kārtā pārbaudīt to dzīvotspēju.

 

Tā kā konferencē piedalījās gandrīz visi aktīvie Doktorantūras nodaļas studenti, tad tā pārstāv plašu tematisko spektru. Gan mākslinieki – praktiķi, gan restauratori un mākslas teorijas un vēstures specializācijas studenti, gan multimediju speciālisti paredzējuši prezentēt ar konferences vadmotīvu saistītas pārdomas par savā pētījumu lokā iekļautām teorētiskām, eksperimentālām un mākslinieciskajā jaunradē sakņotām atziņām. Tā kā Doktorantūras nodaļu par savas kvalifikācijas tramplīnu ir izvēlējušās radošas personības plašā pieredzes un specializācijas amplitūdā, tad konferences klausītājiem tiek garantēta tikpat plaša emocionālo un intelektuālo pārdzīvojumu gamma.

 

Pēc LMA Doktorantūras nodaļas tradīcijas gadskārtējās konferences ziņojumu kopa tiek atspoguļota rakstu krājumā, kurš atbilstīgi ekonomiskās recesijas situācijai pēdējos gadus ir pieejams virtuālā, nevis uz papīra iespiestā formā. LMA mājas lapā ir rodama pieeja 2010. gada konferences materiāliem. Tā kā arī virtuāli fiksētam konferences ziņojumam ir autorizētas publikācijas svars, tādēļ 2011. gada pavasara konferences materiālu apkopojums pēc redakcionālas apstrādes kļūs pieejams kā doktorantūras studentu teorētiskās kapacitātes liecība.

 

Konferences programma:

 

24. marts

 

10.15 Doktorantūras vadītāja prof. Ojāra Spārīša ievadvārdi.

10.30 – 10.50 Jānis Dukāts. Mākslas un mūzikas mijiedarbība latviešu stājmākslā (19.gs. beigas – 21.gs. sākums). Klasiskā tradīcija.
11.00 – 11.20 Aija Brasliņa. Starp modernismu un konservatīvismu. Modernizētās neoklasicisma izpausmes Latvijas mākslā 20. gs. 20. gados. Ieskats izpētes problemātikā.
11.30 – 12.00 Inta Pujāte. Helēnes fon der Brigenes (Helene von der Brüggen, 1804 – pēc 1835) akvareļi – trompe-l’œil tradīcijas turpinājums.

12.00 – 12.30 Pārtraukums

12.30 – 12.50 Vija Strupule. Antīkās mākslas refleksijas Latvijas pilsētu un muižu dzīvojamo namu interjeru gleznojumos 18. gs. 2. puse, 19. gs.1. ceturksnis.
13.00 – 13.20 Laura Lūse. Pompeju glezniecības ietekme uz Rietumeiropas tapešu dizainu.
13.30 – 13.50 Maija Rudovska. Klasiskās tradīcijas nozīme un izpausmes staļinisma arhitektūrā Latvijā.
14.00 – 14.20 Iveta Derkusova. Daži klasiskās tradīcijas izpaudumi Gustava Kluča fotomontāžās.

14.30 – 15.30 Pārtraukums

15.30 – 15.50 Alise Tīfentāle. Antīkās traģiskās maskas motīvs fotogrāfijā.
16.00 – 16.20 Elita Ansone. Romantisma tradīcija jaunā laikmeta kustības kontekstā Latvijas mākslā.
16.30 – 16.50 Solvita Krese.  Klasiskās tradīcijas atspulgi mūsdienu publiskajā telpā un mākslā.
17.00 – 17.20 Solvita Zariņa. Brīnuma izzušana un atdzimšana. Kultūras mantojums un mūsdienu digitālā māksla.

17.30 – 18.00 Diskusijas

 

25. marts

 

10.00 – 10.20 Viktors Jansons. Semiotiskā karkasa un zīmju sistēmas atklāsme Rūdolfa Blaumaņa novelē „Nāves ēnā” un lugās „Indrāni” un „Pazudušais dēls”.
10.30 – 10.50 Anita Vanaga. Andra Freiberga scenogrāfija Antona Čehova un Augusta Strindberga lugās.
11.00 – 11.20 Aiga Dzalbe. “Parunāsim par mākslu!” Klasiskās leksikas šarma kritika.
11.30 – 11.50 Ieva Lejasmeijere. Latvijas dokumentālās fotogrāfijas dzīvie klasiķi.
12.00 – 12.20 Laura Prikule. Horizontāle un vertikāle 1960. gadu Ņujorkas avangarda mākslā.

12.30 – 13.00 Pārtraukums

13.00 – 13.20 Jānis Murovskis. Tehnoloģija un tās interpretācijas sietspiedē.
13.30 – 13.50 Vineta Groza. Mozaīka – tās klasiskā mantojuma interpretācijas Latvijas mākslā.
14.00 – 14.20 Andris Vītoliņš. Klasiskā  glezniecība. Tehnoloģiju iespaids.

14.30 – 15.30 Pārtraukums

15.30 – 15.50 Aija Freimane. Radošuma un stratēģiskā dizaina pielietojums kontinuitātei.
16.00 – 16.20 Iliana Veinberga. Dizaina objekts: singulārs un plurāls.
16.30 – 16.50 Dainis Lesiņš. Raku tradīcija Japānā un Rietumu keramikā.
17.00 – 17.20 Inese Brants. Klasisko porcelāna apgleznošanas tehniku mūsdienīgās metamorfozes.

17.30 – 18.00 Diskusijas