Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Izstāde “Krājums II”

Izstāde „Krājums II”, kura bija apskatāma no 2010. gada 12. februāra līdz 14. martam visās Kim? galerijās, ir otrā izstāde krājumam veltīto ekspozīciju sērijā. Izstādes mērķis ir radīt plašākai sabiedrībai iespēju ielūkoties topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijās, ko muzeja starptautiskā ekspertu komisija veido jau kopš 2005. gada.

Izstādei „Krājums II” ir izvēlēti dažādu paaudžu un dažādos mēdijos strādājošu Latvijas mākslinieku darbi: Juris Boiko (1954 – 2002) „Skaņas I – III” (2001); Juris Boiko / Hardijs Lediņš (1955 – 2004) / NSRD „Pavasara tecīla” (1987) un „Pavasara sekvences” (1988); Anta Pence / Dita Pence (*1975) „Stīvenam pa pēdām” (2001); Krišs Salmanis (*1977) „Duša” (2007); Egons Spuris (1939 – 1990) „Rīgas XIX un XX gs. sākuma proletāriešu rajons. Nr. 1 – 10” (1970 – 1980); Raitis Šmits (*1966) / Rasa Šmite (*1969) / Mārtiņš Ratniks (*1975) „RT-32 Akustiskās telpas laboratorija” (2002); Raitis Šmits / Rasa Šmite / Linda Vēbere (*1985) / Mārtiņš Ratniks „Skrundas signāls” (2007 – 2008). Izstādīto darbu tematiskā, stilistiskā un tehniskā daudzveidība ļaus apmeklētājiem gūt ieskatu Latvijas laikmetīgās mākslas procesos.

Turpinot izstādes „Ieskats krājumā I” aizsākto praksi, izstādē „Krājums II” apmeklētājiem bija iespēja ne tikai veidot pašiem savu darbu interpretāciju, bet arī, noklausoties un noskatoties videointervijas ar dažiem no autoriem, uzzināt pašu mākslinieku skaidrojumus.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumu jau kopš 2005. gada veido starptautiska ekspertu komisija, aptverot laika periodu no 20. gs. otrās puses līdz mūsdienām. Saskaņā ar Kultūras ministrijas un Aizkraukles bankas noslēgto ilgtermiņa sadarbības līgumu Aizkraukles banka ir Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma pirmais lielākais atbalstītājs, apņemoties laika posmā no 2005. līdz 2015. gadam krājuma veidošanai piešķirt vienu miljonu latu. Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājumā līdz šim iekļauti vairāk nekā 200 mākslas darbi. No tiem 86 mākslas darbus ir iegādājusies Aizkraukles banka. Pārējā krājuma daļa ir valsts īpašumā, un tā ir iekļauta Nacionālajā muzeju krājumā. Kopš 2008. gada mākslas darbu kolekcija tiek papildināta arī Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta projektā „Padomju perioda nonkonformistiskā mantojuma dokumentēšana un saglabāšana Laikmetīgās Mākslas muzeja krājumam”.