Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Radošās grupas “Orbīta” izstāde “Komentāri”

No 2010. gada 7. līdz 29. augustam Programmas nr. 14 ietvaros Kim? / FK galerijā  būs apskatāma radošās grupas „Orbīta” fotogrāfiju un videodarbu izstāde „Komentāri“. Izstādē būs skatāma izstādes kuratora, fotogrāfa Vladimira Svetlova veidota darbu izlase. Darbu autori: Romāns Korovins, Vladimirs Leibgams, Anna Volkova, Aleksandrs Zapoļs, Jeļena Glazova.  Izstādes vienojošais motīvs – priekšstats par aizkadra komentāru kā atslēgu, kas skatītājam ļauj piekļūt mākslinieka idejai.

Izstādes pamatā ir diskusija par uztveres stereotipiem, kā mākslinieciskās izteiksmes līdzekli izmantojot attēla un teksta mijiedarbību. “Komentāri” pievērš uzmanību mākslas darba un tā interpretācijas problemātikai, verbālas un vizuālas komunikācijas pretstatiem. Jautājums par mākslas darba un tā komentāra saspēli vai sadursmi kļuvis īpaši aktuāls mūsdienu mākslā, un radošās grupas „Orbīta” mākslinieki piedāvās savu versiju par to. „Orbīta” darbība asociējas ar starpdisciplinārām aktivitātēm, un teksta un attēla mijiedarbība apspēlēta arī vairākos līdzšinējos „Orbīta” projektos, piemēram, kā dzejas lasījumi foto un video projekciju un muzikāla pavadījuma kontekstā.

Fotogrāfija ir viens no galvenajiem radošās grupas „Orbīta” darbības virzieniem. Sākot no pirmā „Orbīta” almanaha izdošanas, izveidojies fotogrāfu loks, kurus vieno estētiskas un stilistiskas prioritātes un kuri regulāri sadarbojas ar radošo grupu „Orbīta”. Viņu darbi regulāri tiek publicēti fotogrāfijas nodaļā mājas lapā www.orbita.lv, „Orbīta” iniciētos un veidotos drukātos izdevumos, almanahos, Latvijas mūsdienu fotogrāfijai veltītajā grāmatu sērijā „36 exp”, kā arī tiek eksponēti izstādēs. „Orbīta” aktivitātes izceļas ar spilgtu individualitāti Latvijas mūsdienu mākslas kontekstā. Ar radošo grupu „Orbīta” saistīto fotogrāfu darbiem piemīt izkopta, smalka un niansēta estētika, un reflektējošs, poētisks skatījums uz laikmetu un pasauli. Var teikt, ka 21. gadsimta sākumā Latvijā izveidojies īpašs „Orbīta” rokraksts fotogrāfijā.