Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Ivara Ijaba lekcija par Frankfurtes skolu

Literatūras un filozofijas portāls ¼ Satori sadarbībā ar Kim? organizēja politologa Ivara Ijaba lekciju „Frankfurtes skola: vēsturiskie konteksti un politiskā relevance”.

Frankfurtes Sociālo pētījumu institūta idejiskais mantojums pieder pie 20. gadsimta filosofiskās un sociālās domas klasikas. Tiesa, „Frankfurtes skola” apzīmē ne tik daudz metodoloģiski vienotu skolu, cik dažādas pieejas kritiskas sabiedrības pētniecības laukā, kuras samērā brīvi riņķo ap t.s. Rietumu marksisma pamatkategorijām: atsvešināšanās, preču fetišisms, kritiskā teorija, ideoloģiju kritika, vēsturiskais materiālisms u.c. Turklāt jāatzīmē, ka ne mazāk par idejisko mantojumu šodien interesantas šķiet pašu frankfurtiešu aktivitātes dažādu „laikmetu griežu” (nacisma uzplaukums un sagrāve, pēckara Vācijas „re-education”, 1968. gada studentu nemieri u.c.) kontekstā. Lekcijā tiks aplūkotas Frankfurtes skolas sabiedrības koncepcijas aprises, galveno uzmanību tomēr pievēršot šīs tradīcijas vietai ideju vēsturē.

Iespēja iegādāties Teodora Adorno un Maksa Horkheimera grāmatu „Apgaismības dialektika”, kā arī ¼ Satori grāmatas par ļoti izdevīgām cenām.