Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Maija Tabaka. “Valda Āboliņa portrets”

“Kafejnīcas lieta” bija Kim? iniciēta aktivitāte abstraktu ideju savienojuma pētniecības nolūkos, pievēršoties atsevišķiem mākslas momentiem (autoriem, darbiem, notikumiem) Latvijas un ne tikai 20. un 21. gs. vēsturē, kas, šīs apskates procesa ietvaros un joprojām bez “lielo” teoriju klātbūtnes, strādā tālākai informatīvas nojēgsmes konstrukcijai. Notikumu sērija tika veidota sadarbībā ar restorānu Kitchen.

 

Turpinot izvaicāt mākslas laikmetīguma nervu un šoreiz apstājoties pie vārdiem “eksaltācijas moments kičīgā restorānā”, Kim? laikmetīgās mākslas centrs no 29. septembra restorānā Kitchen aicina apskatīt Maijas Tabakas gleznu “Valda Āboliņa portrets”. Minētais 1979. gada darbs ir Latvijas Mākslinieku savienības krājuma sastāvdaļa, kas īpaši šī gadījuma – pieņēmuma par zināma konteksta veidošanos – nolūkā līdz 2011. gada beigām tiek deponēts izstādīšanai restorānā Kitchen.

 

“Valda Āboliņa portreta” jaunizstādīšanas vakarā, pasākuma motīvu meklējumos, mākslas zinātniece un gleznā redzamo vēstuļu pētniece Antra Priede komentēja leģendārā dendija un hipija  – mākslas menedžera Valda Āboliņa darbību, viņa intriģējošo nozīmīgumu Latvijas un Rietumeiropas mākslas vēsturē un  šodienā. Līdz ar lasījumu mākslas kritiķis Jānis Borgs citēja un izrādīja augšminētās un viņam adresētās Valda Āboliņa vēstules.

 

Valdis Āboliņš (dzimis Liepājā 1939. gada 14. aprīlī, miris Rietumberlīnē 1984. gada 14. februārī), cita starpā arī pārliecināts marksists, 1970. gadu sākumā izjutis nepieciešamību  Latvijas mākslas aktualizēšanai ārpus Padomju savienības robežām, kas savu svaru iegūst uzskaitot viņa aktivitātes kā, piemēram, Fluxus mākslas kustības dalībnieks un slavenās 1960. gados izveidotās Āhenes galerijas vadītājs (ar to saistās tādi mākslinieki kā Jozefs Boiss, Nam Džun Paiks, Volfs Fostels, Jergs Immendorfs u.c. ); 1964. gadā rīkotā Jozefa Boisa performance; aktīva dalība Eiropas latviešu jaunatnes apvienībā; 1973. gadā Starptautiskajā mākslas tirgū IKI Diseldorfā prezentētā izstāde “20 mākslinieki no Padomju Latvijas”; kā arī darbība Jaunajā tēlotājas mākslas biedrībā (NGBK jeb Neue Gesellschaft für bildende Kunst) Berlīnē 1974. gadā, kā arī Maijas Tabakas rezidences noorganizēšana Berlīnē Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) stipendijas ietvaros.

 

Maijas Tabakas darbs “Valda Āboliņa portrets” tapis 1979. gadā, māksliniecei atgriežoties no Rietumberlīnes un mēģinot notvert Valda Āboliņa raksturīgākās personības norādes. Sniedzot apstiprinājumu Kim? iecerei par gleznas izvietošanas vietu un kontekstu, telefonsarunā māksliniece norādīja, ka vispār “viņš jau bija tāds kafejnīcu cilvēks”.

 

Paldies: Latvijas Mākslinieku savienība, GroGlass, RBS Skals, Restorāns Kitchen