Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
“Padsmit minūtes” (Formative Years)

Izstāde Kim? 15. dzimšanas dienas programmas ietvaros

 

Dalībnieki:
Ēriks Apaļais, Ulla fon Brandenburga (Ulla fon Brandenburg), Maikls Dīns (Michael Dean), Jānis Dzirnieks, Krista Dzudzilo, Andris Eglītis, Ieva Epnere, Santa France, Edgars Gluhovs, Daiga Grantiņa, Margrieta Griestiņa, Kaspars Groševs, Annemarija Gulbe, Indriķis Ģelzis, Donna Huanka (Donna Huanca), Tobiass Kaspars (Tobias Kaspar), Ieva Kraule-Kūna, Ella Krugļanska (Ella Kruglyanskaya), Saņa Kantarovskis (Sanya Kantarovsky), Agate Lielpētere, Paulis Liepa, MAREUNROL’S, Darja Meļņikova, Karlīna Mežecka, Miķelis Mūrnieks, Pakui Hardware, Ieva Putniņa, Krišs Salmanis, Jānuss Samma (Jaanus Samma), Sabīne Šnē, Rūdolfs Štamers, Viktors Timofejevs, Evita Vasiļjeva, Sabīne Vernere, Amanda Ziemele

 

Izstādes kuratore: Zane Onckule

 

12. jūnijs – 7. jūlijs, 2024

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs (Sporta iela 2, Rīga)

Izstādes atklāšana 11. jūnijā 18.00

 


Izstādes nosaukumā ietverta atsauce uz starptautiski atzītā Latviešu izcelsmes kinorežisora Herca Franka (1926–2013) pazīstamāko darbu Rīgas dokumentālā kino skolas vizītkarti “Vecāks par 10 minūtēm”, kas apskatāms šajā ekspozīcijā. Šīs lakoniskās un vienlaicīgi jēdzienietilpīgās īsfilmas pamatā ir laika nogrieznī neliela dzīves brīža fiksācija bērnu sejās, virzoties cauri jauši nejaušai režisētai dramaturģijai – “ieelpai, kulminācijai un izelpai” (Franks) un kalpojot par vizualizāciju spējai tvert momentu, sajust, paredzēt, nojaust un uzspēt laikā.

 

Minētie aspekti ir būtiski asociatīvie lielumi arī Kim? darbībā, kuru pēc 15 gadiem (“padsmit minūtēm”) turpina nodarbināt mākslas veidošanas konteksts, darbu radīšanas nosacījumi un metodes, izstāžu veidošanas konvenciju apiešana, vēsturisko atsauču un avotu aktualizēšana, kā arī interakcijā un sadarbībās sakņotas stratēģijas, kas virzītas uz abpusēji ieinteresētu mijiedarbību starp institūciju, tās programmas dalībniekiem un apmeklētāju.

 

Izstādes pamatā ir Kim? iepriekšējo izstāžu dalībnieku nesen radīto darbu kolekcijas skate, kas parāda trajektoriju, nostiprinātu rokrakstu un tālāku attīstību viņu atsevišķajās radošajās praksēs. Ekspozīcijas eklektiskums sasaucas ar institūcijas apzināti māksliniecisko, diskursīvo un estētisko neviendabīgumu jeb principu – dažādos kontekstos es esmu dažādas lietas –, kas ļauj uzburt diskusiju lauku starp citādi tik ierobežojošiem apzīmējumiem kā, cita starpā,  “konceptuāla”, “formāla”, “uz objektiem orientēta” vai “politiski iekrāsota”.

 

Iekārtota pēc salona principa, “Padsmit minūtes” darbojas kā selektīvs šķērsgriezums un atskats uz Kim? izstāžu programmu, vienlaicīgi atzīmējot attiecību uzturēšanu gan ar šīs izstādes dalībniekiem, gan ar pārējiem, šoreiz “aiz kadra” palikušajiem autoriem.

 

Pateicība visiem izstādes dalībniekiem, mākslinieku studiju vadītājiem un galerijām Peres Projects, Herald St, Bortolami, Temnikova & Kasela.

 

Atbalsta:
Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Valmiermuiža