Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
Romeo Kasteluči un Societas Raffaello Sanzio izrādes “Elle” videoieraksts

Trešā daļa no triloģijas „Dievišķā komēdija”.
Izrādes iedvesmas avots – Dantes „Dievišķā komēdija”
Izrādes ieraksts tapis Aviņonas Teātra festivālā 2008. gada jūlijā grandiozajā Palais des Papes pagalmā.

„Elle” ir triloģijas „Dievišķā komēdija” daļa, ko Romeo Kasteluči iestudēja 2008. gadā pēc Aviņonas teātra festivāla pasūtījuma. „Elle” ir piemineklis sāpēm. Viens pats uz milzīgas tukšas skatuves, vai, tieši otrādi, pūļa aplenkts un pasaules kņadas konfrontēts, vientuļais mākslinieks cieš, zaudējuma pieredzes mulsināts. Ar savu neatkārtojamo vizualitāti un telpas izjūtu Kasteluči rada pasauli, kas līdzinās baisam un tajā pat laikā pievilcīgam murgam. Dantes „Elle” stāsta par cīņu starp debesīm un elli, Dievu un velnu, dzīvo un mirušo. Kasteluči stāsta centrā ir jautājums par cilvēces nākotni.

 Romeo Kasteluči (Romeo Castellucci, 1960) ir itāļu rakstnieks, režisors, scenogrāfs, gaismu, skaņas un kostīmu mākslinieks. Kopā ar kompāniju Socìetas Raffaello Sanzio jeb Svētā Rafaēla sabiedrību Kasteluči ir radījis izrādes, instalācijas, filmas un koncertus, kas uzrunā emocionāli, nevis intelektuāli, un tiek pieskaitīti radikālākajai un pretrunīgākajai gadsimtu mijas mākslas praksei.

 Pēc vairāk nekā divdesmit gadu nerimstošiem meklējumiem Romeo Kasteluči ir radījis jaunu skatuves valodu, kas apšauba teātri, kura pamatā primāri ir literārais teksts. Viņš uzskata, ka teātris ir absolūtā māksla, kam jāspēj ielauzties cilvēka apziņā (vai zemapziņā) caur visām maņām un uztveres kanāliem. Līdz ar to Socìetas Raffaello Sanzio iestudējumi ir ļoti kompleksi un vizuāli bagāti. To estētikai raksturīga nostalģiska pievilcība, kas atspoguļo gan rituālu nežēlību, gan svētumu, un rada gluži netveramu satraukumu, kāds, iespējams, pārņemtu tad, ja mums izdotos ielūkoties cilvēces zemapziņas dziļumos.


On 5 June at 19:00 everyone was invited to attend screening of Romeo Castellucci and Societas Raffaello Sanzio’s “Inferno”. Romeo Castellucci is sometimes referred to as an iconoclast. He himself says that he creates meaningless theatre which has an immediate impact on the spectator.

Inspired by and based on the one part of Dante‘s Trilogy “Divine Comedy”, filmed at Avignon Theatre Festival in July 2008. “Inferno” is a monument for pain. Lonely artists – alone on a huge empty stage or, on the contrary, in the middle of a crowd and confronted by the hustle of world – is suffering, confused by the experience of loss.