Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Tapio Makelas lekcija “Ekolokācija: māksla, ekoloģija un ilgtspējības dizains”

Sakarā ar paredzētā lektora Ērika Kluitenberga pēkšņo neierašanos (slimības dēļ) lekcijas “Ilgtspējīgas ne-mobilitātes dizains” vietā notika cita mūsdienu dizaina diskursā nozīmīga lekcija – pētnieka un mediju mākslinieka Tapio Makelas (Somija / Lielbritānija) lekcija par “Ilgtspējīgas mobilitātes dizainu”:

Ceturtdien, 3. decembrī plkst. 19:30 RIXC un Kim? ielūdz uz Spīķeriem, kur  semināra “Organizētie tīkli” atklāšanas programmas ietvaros notika mediju mākslinieka un pētnieka Tapio Makelas (Somija/Lielbritānija) lekcija “Ekolokācija: māksla, ekoloģija un ilgtspējības dizains”. Lekcijā  tika aplūkoti ilgtspējības jautājumus saistībā ar ekoloģiju un mobilitāti.

Jēdziens „vide” pirmām kārtām asociējas ar “lokāciju” – konkrētu atrašanās vietu, tādējādi priekštats par vidi ir kā pretnostatījums idejai par mobilitāti. Kā pārvarēt vides pasivitāti? Kā padarīt konkrētu vidi vieglāk apgūstamu, atvērtāku mijiedarbībai un lielākā mērā pielāgojamu atgriezeniskās saites veidošanai? Ekologi uzskata, ka apstrādātie dati nereti pazaudē sākotnējo vides pētījumā gūto informāciju – tie arī ne vienmēr precīzi atspoguļo konkrēto vietu konkrētā laikā.

Mediju mākslinieki un dizaineri savukārt ir tie, kas spēj radīt procesus un interfeisus, ar kuru palīdzību  var līdzdarboties un padarīt informāciju “taustāmāku”. Makela pētī mākslas un zinātnes sadarbībā tapušās metodes, kas no vienas puses nodarbojas ar datu vizualizāciju, tomēr vairāk risina jautājumus, kā rodas zināšanas saistībā ar konkrētu vidi. Šādu paradigmu Makela dēvē par „ekolokāciju”, kurā tiek apvienoti vides dati, pieredze un konkrētā atrašanās vieta, transformējot mākslu un zinātni ar konkrēto vidi saistītā informācijas dizainā.

Lekcijā Makela iepazīstināja ar vērienīgo M.A.R.I.N. rezidences un pētniecības projektu, kurā tiek veikta mākslinieciska un zinātniska jūras un kultūras ekosistēmu ekoloģiju izpēte. 2008. gadā M.A.R.I.N. uzsāka mobilo rezidenču programmu uz jahtas, kas tika pārveidota, lai kalpotu par ilgtspējīgu mākslas, zinātnes un tehnoloģiju starpdisciplināro pētījumu vidi.

Tapio Makela ir pētnieks un mediju mākslinieks, dzīvo un strādā Mančesterā Lielbritānijā un Helsinkos Somijā. Šobrīd strādā Salfordas Universitāts Mākslas un dizaina skolā Kreatīvo tehnoloģiju fakultātē, kur pētī lokatīvo mediju izmantošanu sociālā un kultūras kontekstā, to mijiedarbību ar vidi, kā arī informācijas dizainu.

Jaunākais Tapio Makelas projekts ir kopā ar slovēņu mākslinieku Marko Peļhanu nodibinātā “M.A.R.I.N. asociācija” – mākslas, zinātnes un ekoloģijas sadarbībai veltīta pētniecības rezidence un sadarbības tīkls.

* * *

ORGANIZĒTIE TĪKLI projekta turpmākajā programmā – 4. decembrī un 5. decembrī pl. 20.00 Spīķeros publikai atvērtajās programmās notika semināra dalībnieku mākslas un kultūras projektu prezentācijas un video demonstrējumi: Kultivator / Zviedrija, Baltan Laboratories / Nīderlande, One Minute Video Festival / Armēnija, Survival Kit / LMC, Latvija, Serde / Latvija, Arctic Perspectives Project / Lorna, Islande; MoTA / Slovēnija; MARIN mobilo rezidenču projekts / Somija; GeoAir / Gruzija; Homo Novous / JTI, Latvija; Ziemeļvalstu-Baltijas Videoarhīva projekts / Noass, Pixelache festivālu tīkls / Somija.

Savukārt semināra darba dienas kārtībā 4. un 5. decembrī (10.30-17.00 Spīķeros) notika dalībnieku darbs diskusiju grupās, kas aplūkos sadarbības tīklus kā jaunu institucionālu formu, diskutēs ar kultūras ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, organizētajiem tīkliem, vienādranga tīklu infrastruktūrām, alternatīvo ekonomiku un radošajām industrijām.

Savukārt popularizējot ideju par ne-mobilitāti, seminārā notika arī interneta tiešsaistes lekcijas: Ned Rossiter, grāmatas “Organizētie tīkli” autors (4. decembrī pl. 13.00, tiešsaistē no Šanhajas,), John Thackara, ilgtspējības jautājumu eksperts, dizaina foruma “Doors of Perception” dibinātājs (tiešsaistē no Indijas) un Armin Medosch, mediju teorētiķis, sociālo mediju pētnieks un izstādes “Viļņi” kurators (5. decembrī pl. 15.00, tiešsaistē no Vīnes).

Ieeja bez maksas – uz visiem pasākumiem.

Norises vieta: Spīķeros Kim? ēkā, 3. stāvā, Maskavas iela 12/1, Rīga

Organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās kultūras NVO asociāciju un starptautiskajiem partneriem.


Atbalsta: Eiropas Kultūras fonds, Ziemeļvalstu Kultūras punkts, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Hotel Elizabete.