Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're open
Text=Image

publikācija izstādes “TEKSTS=ATTĒLS” ietvaros
Teksti: Aiga Dzalbe, Ilva Skulte, Pīternela Fermortela
ISBN 978-99348200-4-5
Rīga,2012