Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
Text=Image

publikācija izstādes “TEKSTS=ATTĒLS” ietvaros
Teksti: Aiga Dzalbe, Ilva Skulte, Pīternela Fermortela
ISBN 978-99348200-4-5
Rīga,2012

Cena: 5 EUR. Lai iegādātos, rakstiet e-pastu laima@kim.lv