Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Grupas izstāde “TEKSTS=ATTĒLS”

Izstādes „TEKSTS=ATTĒLS” nosaukums atklāj tās mērķi – izzināt teksta un attēla attiecības Latvijas mākslā. Šo attiecību dinamika un jēdzieniskie aspekti ir Aigas Dzalbes pētījuma objekts, kura izstādes konceptuālo uzstādījumu raksturo: „Vārdam ir spēks – par to pasaules vēsture jau visus brīdinājusi. Vai vārdam ir izskats? Izstādes ieceri iniciējis jautājums, kā vārds / raksts / teksts var aizstāt formu vai mijiedarboties ar to – radīt tēlu, izpaust ideju ar vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļiem.”
Sadarbojoties ar mākslinieci un kuratori Ingu Brūveri veidotā izstāde – pētījums ir izaicinājums paviršajam uzskatam, ka lingvistiski orientētai mākslai Latvijā nav tradīcijas. Acīmredzot tādēļ līdz šim neviens nav mēģinājis to skatīt vienkopus, lai, iespējams, iegūtu pavisam citādu, negaidītu priekšstatu par it kā zināmām parādībām un apgūtu jaunu skatupunktu iespējas.

 

Izstāde „TEKSTS=ATTĒLS” (vietējās mākslas uztveres klišejas lauzt un izgaismot aicinošs pētījums) pievēršas teksta iespējām vizuālās mākslas darbā, meklējot vizuālās mākslas un lingvistikas saistību. Ekspozīciju veido dažādu laiku, paaudžu un atšķirīgu mediju darbi, kuru autori kuratores iedvesmojuši ar savu interesi strādāt ar valodu un spēju domāt konceptuāli.

 

Izstādē piedalās: Kristīne Alksne, Arturs Bērziņš, Juris Boiko, Ēriks Božis, Inga Brūvere, Ivars Grāvlejs, Leonards Laganovskis, tekstgrupa “Orbīta”, Laura Prikule, Krišs Salmanis, Gundega Strautmane.