Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Viktora Freiberga lekcija “Kurp ved šīs kāpnes?”

Kino mēdz būt vizuāli tēli, kas laika gaitā ieguvuši īpašu nozīmi un funkcionalitāti. Ir daudz piemēru, kad filmas izšķirošā darbība, atklāsmes mirklis, emocionāla kulminācija vai fobijas tiek izspēlētas uz kāpnēm, kas vienkāršu vizuālu tēlu pārvērš par metaforu. Tā kā staigāšana pa kāpnēm filmās bieži vien nav nevainīga, ir vērts palūkoties, kas šim tēlam kopīgs dažādu režisoru darbos.

Viktors Freibergs (1955) ir viens no labākajiem un pazīstamākajiem kino ekspertiem Latvijā. Viņš ir Latvijas Universitātes asociētais profesors Moderno valodu fakultātes Literatūras un kultūras nodaļā. Pētnieciskajā darbībā pievērsies kino vēstures, kino vēstījuma semiotiskiem pētījumiem, kā arī kino kā īpašas tekstuālas sistēmas izpētei.

Viktors Freibergs dažādos griezumos aplūko arī kino un teksta attiecības, velkot paralēles abu mākslas veidu attīstībā un vērtējot savstarpējās ietekmes.

Viktors Freibergs ar vieslekcijām par formālisma elementiem Pītera Grīneveja un Andreja Tarkovska filmās uzstājies Starptautiskajā Baltijas Kino un mēdiju skolā Tallinā; lasījis lekciju kursu „Ievads kino un teksta semiotikā” Latvijas Kultūras akadēmijā.