Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
KATALOGA “Kur manas kārtis kritušas” atvēršana un bufete

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz Ievas Kraules-Kūnas kataloga-rakstu krājuma “Kur manas kārtis kritušas” atvēršanu š.g. 14. aprīlī plkst. 19:00 bārā “Auss”, Ģertrūdes 59, Rīgā.

 

Katalogs-rakstu krājums publicēts saistībā ar Ievas Kraules-Kūnas personālizstādi “Kur manas kārtis kritušas” (piedaloties Ērikam Božim, Andrim Brežem, Ievai Iltnerei, Ojāram Pētersonam un Sarmītei Māliņai), kas norisinājās Kim? Laikmetīgās mākslas centrā Rīgā no 2021. gada 14. oktobrim līdz 2022. gada 2. janvārim un lasījumiem “Jumts aizbraucis” (piedaloties Helēnai Demakovai, Dacei Dzenovskai, Janai Kukainei, Anastasijai Fjoderovai, Santai Hiršai un Markam Alanam Švēdem), kas norisinājās tiešsaistē 2021.g. 3.decembrī.

 

Vakara ietvaros esam aicinājuši mākslinieci Darju Meļņikovu veidot ceļojošās platformas-bāra Palette bufetes versiju. Sekojot Ievas Kraules-Kūnas izstādes centrā esošajām atmiņām par 1990. gadiem un vienlaicīgi apkopojot savas bērnības spilgtākos gastronomiskus (un ne tikai) piedzīvojumus, Darja piedāvās ēdamus un šībrīža laikmeta garā stilizētus (vegānus, bezglutēna un bezlaktozes) fragmentus.

Satura rādītājs

 

6
“Kur manas kārtis kritušas: Izspēlēta saruna starp Zani Onckuli, Līnu Birzaku-Priekuli un Ievu Krauli-Kūnu”

18
Izstādes “Kur manas kārtis kritušas” foto dokumentācija

76
“Haosa kārtība: brīvības pieradināšana un civilizācijas process deviņdesmitajos”, Dace Dzenovska

88
“Mežonīgo kapitālismu gaidot: Latvijas māksla un postsociālisma stāvoklis 1990. gados”, Santa Hirša

106
“Pilns vēders valūtas, pilna pilsēta Šanel: mākslas darbu iegāde postpadomju un protokapitālisma Rīgā”, Marks Alans Švēde

118
“Bailes no feminisma Latvijā”, Jana Kukaine

136
“Adidas mani padarīja krutu: deviņdesmitie, postdigitālā nostalģija un “postpadomju” estētika globālās iztēles laukā”, Anastasija Fjodorova

148
“Kāpēc Iveta?”, Helēna Demakova

168
Attēlu rādītājs

170
Publikācijas pase

 

Sastādītājas: Līna Birzaka-Priekule, Zane Onckule
Publikācijas projekta vadītāja: Evita Goze
Kim? izpilddirektore: Elīna Drāke
Dizains: Ieva Kraule-Kūna, Eltons Kūns
Tekstu autori: Līna Birzaka-Priekule, Dace Dzenovska, Anastasiia Fedorova, Santa Hirša, Jana Kukaine, Ieva Kraule-Kūna, Zane Onckule, Mark Allen Svede
Fotogrāfijas: Ansis Starks
Tulkojumi uz angļu valodu: Lauris Veips
Tulkojumi no angļu valodas: Liene Linde
Latviešu valodas korektore: Ilze Jansone
Angļu valodas korektore: Liāna Ivete Beņķe
Izdevējs: Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Iespiests: Gutenbergs Druka
Metiens: 300
Papīrs: Munken Lynx Rough
Rīga, 2022
ISBN 978-9934-8522-7-5

 

Ieeja pasākumā bez maksas. Katalogs-rakstu krājums pieejams par ziedojumiem (ieteicamais ziedojums – 15 euro).

 

Vairāk informācijas par Ievas Kraules-Kūnas izstādi un dalībnieku biogrāfijas.

 

Vairāk informācijas par lasījumiem “Jumts aizbraucis” un dalībnieku biogrāfijas

 

Publikāciju un atvēršanas pasākumu atbalsta: Kultūras ministrija, VKKF, Rīgas dome, Arctic Paper, bārs “Auss”.