Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
We're closed at the moment
Ziedojumi
Jums ir iespēja atbalstīt Kim? Laikmetīgās mākslas centra darbību!

 

No 1. līdz 21. oktobrim noris Kim? izglītības programmas līdzekļu piesaistes kampaņa. Divu izglītības programmas pastāvēšanas gadu laikā Kim? izglītības programmas ievaros ir apmeklējuši ap 8000 apmeklētāju – bērni, jaunieši un seniori. Ir notikušas vairāk nekā 400 radošo darbnīcu un aizpildītas vairāk nekā 5000 speciāli bērniem veidotu darba burtnīcu.

 

Mākslas izglītība laikmetīgās mākslas institūcijā ir visā pasaulē pieņemta prakse, kas šobrīd Latvijā tikai uzsāk savu attīstību. Veidojot izglītības programmu Kim?, ir ņemti vērā pasaulē atzītākie programmu modeļi, radot īpaši pielāgotu programmu dažādām mērķauditorijām – pirmsskolas vecuma bērniem, jauniešiem, senioriem, valsts aprūpes iestādēs esošajiem, cilvēkiem ar invaliditāti un daudzu citu sociāli mazaizsārgāto grupu pārstāvjiem. Programmas ietvaros tiek rīkotas bezmaksas tūres mākslas galerijā, semināri, radošās darbnīcas, lekcijas, bērnu dienas, senioru pēcpusdienas un daudzi citi pasākumi.

 

Zane Čulkstēna, Kim? Laikmetīgās mākslas centra dibinātāja: “Kā liecina atsauksmes un kā redzams šīs kampaņas video materiālos, mūsu darbs ir cilvēkiem svarīgs un tiek augstu novērtēts. Kamēr mums nav pieejami pastāvīgi projektu konkursi vai citi resursu avoti šīs programmas nodrošināšanai, mums jālūdz sabiedrības atbalsts Kim? izglītības programmas turpmākai darbībai. Mums visiem kopā šī summa nav liela. 30 000 eiro, lai bērni, jaunieši un seniori varētu bez maksas iepazīt laikmetīgo mākslu.”

 

Līdz šim Kim? Mākslas nodarbības ir bijušas brīvi pieejamas ikvienam. Bezmaksas tūres un nodarbības ir nodrošinātas arī sociāli mazaizsārgāto grupu pārstāvjiem.

 

Ziedo, lai arī turpmāk bērni un seniori var apmeklēt Kim? bez maksas!

 

Kim? kā nevalstiska organizācija nesaņem pastāvīgu un pietiekošu valsts un/vai pašvaldības atbalstu, tāpēc tā darbības nodrošināšanai ir vitāli svarīgs arī uzņēmumu, dažādu ārvalstu institūciju un privātpersonu atbalsts. Arī Jums ir iespēja sniegt ieguldījumu laikmetīgās mākslas procesu attīstībā Latvijā. Jūsu atbalsts palīdzēs realizēt starptautiski konkurētspējīgu izstāžu un izglītības programmas. Ikviens ieguldījums, liels un mazs, palīdzēs mums vēl veiksmīgāk strādāt sabiedrības labā.

 

Ziedot iespējams ar pārskaitījumu uz Swedbank bankas kontu, kā arī uz PayPal kontu kim@kim.lv. Maksājuma uzdevumā aicinām norādīt “ziedojums” un savu kontaktinformāciju.

 

BIEDRĪBA „KIM?”
Adrese: Sporta iela 2 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija
Reģistrācijas Nr.: 40008128175
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konta Nr. LV37HABA0551042014804

 

Kim? Laikmetīgās mākslas centram ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz, ka ziedotāji – gan privātpersonas, gan uzņēmumi – var saņemt nodokļu atlaides.

 

Kim? pateicas visiem līdzšinējiem atbalstītājiem, ar kuru atbalstu ir bijis iespējams nodrošināt centra darbību.