Kim? Laikmetīgās mākslas centrs
Atbalstīt
Jums ir iespēja atbalstīt Kim? Laikmetīgās mākslas centra darbību!

Kim? kā nevalstiska organizācija nesaņem pastāvīgu un pietiekošu valsts un/vai pašvaldības atbalstu, tāpēc tā darbības nodrošināšanai ir vitāli svarīgs arī uzņēmumu, dažādu ārvalstu institūciju un privātpersonu atbalsts. Arī Jums ir iespēja sniegt ieguldījumu laikmetīgās mākslas procesu attīstībā Latvijā. Jūsu atbalsts palīdzēs realizēt starptautiski konkurētspējīgu izstāžu un izglītības programmas. Ikviens ieguldījums, liels un mazs, palīdzēs mums vēl veiksmīgāk strādāt sabiedrības labā.

 

Ziedot iespējams ar pārskaitījumu uz Swedbank bankas kontu, kā arī uz PayPal kontu kim@kim.lv. Maksājuma uzdevumā aicinām norādīt “ziedojums” un savu kontaktinformāciju.

 

BIEDRĪBA „KIM?”
Adrese: Sporta iela 2 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija
Reģistrācijas Nr.: 40008128175
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konta Nr. LV37HABA0551042014804

 

Kim? Laikmetīgās mākslas centram ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz, ka ziedotāji – gan privātpersonas, gan uzņēmumi – var saņemt nodokļu atlaides.

 

Kim? pateicas visiem līdzšinējiem atbalstītājiem, ar kuru atbalstu ir bijis iespējams nodrošināt centra darbību.